درباره پیشخوان معلمان

درباره ما

پیشخوان معلمان یک مجموعه تخصصی در زمینه ارائه آموزش و فایل های پژوهشی ویژه معلمان فعالیت میکند . از جمله مهمترین فعالیت ها ی پیشخوان معلمان ارائه و انتشار گزارش تخصصی معلمان , ارائه و انتشار نمونه های اقدام پژوهی و درس پژوهی معلمان و سایر فایل های مورد نیاز معلمان میباشند.